Skip to Content Skip to Navigation

Department of Labor

shqip (Albanian) Guides Page

Si të bëni kërkesën për Sigurimin e Papunësisë (P800)
(How to file a claim for Unemployment Insurance)

Informacion për kërkuesit e përfitimeve të papunësisë (TC 318.3)
(Unemployment Insurance Information for Claimants)

Modele të Përcaktimit të Përfitimit Monetar (T402B nëse kualifikoheni) (T402N nëse nuk kualifikoheni)  (Templates of Monetary Benefit Determination)

Kërkesa për Rikonsiderim (TC403HR)
(Request for Reconsideration)

Kërkesa për Periudhën Bazën Alternative (TC403HA)
(Request for Alternate Base Period)

Kërkesa për Kursin bazuar në Javët e Punësimit (LO 403.5)
(Request for Rate Based on Weeks of Employment)

Kupon i certifikimit me postë
(Certification Mail Coupon)

Paraqisni kërkesënnë internet   (Shërbimi sigurohet në anglisht)
(File a Claim Online (Service provided in English))

Kërkimi i përfitimeve javorenë internet (Shërbimi sigurohet në anglisht)
(Claiming Weekly Benefits (Service provided in English))

Kërkesa për pagesën e përfitimeve në internet (Shërbimi sigurohet në anglisht)
(Benefit Payment Inquiry (Service provided in English))

Regjistrohuni për Depozitë Direkte në internet(Shërbimi është në anglisht)
(Register for Direct Deposit Online (Service provided in English))

Thanks for the feedback! It will help us improve your experience.